بخش تجربه‌ها، بخشی است برای انتقال تجربه‌های عکاسی.
تجربه‌هایی که می‌تواند در هر ژانری از عکاسی باشد.
در این بخش سعی می‌کنم از آماده سازی برای شروع عکاسی، مسائل جانبی، مشکلات وگرفتاری‌ها، لوازم و تجهیزات مورد نیاز، تا خروجی عکس و هر موردی که با آن برخورد کرده ام بنویسم.

نمونه عکس برای صفحه عکاسی با فلاش

عکاسی از کودک با فلاش

آیا استفاده از نور فلاش هنگام عکاسی از نوزادان، برای آنها بی‌خطر است؟ این سئوال یکی از مواردی است که در بین عکاسان شایع هست، مخصوصا زمانی که صحبت از سلامت کودک در میان باشد این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خود را نشان می‌دهد که کودکِ ما کمتر از…